ชม ชิม ช้อป สวนทุเรียน จ.ระยอง

ทีเส็บ จับมือกรมส่งเสริมสหกรณ์ฯ ร่วมดำเนินโครงการ “ไมซ์เพื่อชุมชน ปี 2” ชวนนักท่องเที่ยว ชม ชิม ช้อป สวนทุเรียน ในพื้นที่ “สหกรณ์นิคมวังไทร” และ “นิคมชุมแสงจันทร์” จ.ระยอง เพื่อร่วมสร้างรายได้ชุมชนอย่างยั่งยืน

นายจิรุตถ์ อิศรางกูร ณ อยุธยา ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือ ทีเส็บ พาเยี่ยมชม “สหกรณ์นิคมวังไทร จังหวัดระยอง” หนึ่งในสหกรณ์ที่ได้รับการคัดเลือกร่วมกิจกรรมไมซ์เพื่อชุมชนปี 2

ฟังบรรยายเรื่องราวการทำธุรกิจทุเรียน โดย คุณเรวัตร์ แสงวารินทร์ ประธานคณะกรรมการสหกรณ์นิคมวังไทร

ชมสาธิตวิธีการเลือก การปอกทุเรียน ความแตกต่างของเนื้อทุเรียนอ่อนแก่ และชิมทุเรียน

คุณเชิดชัย พรหมแก้ว  รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ กล่าวว่า มีเป้าหมายในการผลักดันให้สหกรณ์ที่มีความพร้อม เข้าร่วมโครงการเพิ่มขึ้นอีก  50 แห่งทั่วประเทศ เพื่อให้นักท่องเที่ยวได้เดินทางร่วมจัดกิจกรรมในพื่นที่สหกรณ์มากขึ้น  

“สหกรณ์นิคมวังไทร” จ.ระยอง
พร้อมเริ่มให้ดูงาน ท่องเที่ยว ดูวิธีการปลูก เพาะพันธ์ ทุเรียน ได้ตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2562 เป็นต้นไป  รองรับนักท่องเที่ยวได้ครั้งละ 10-40 คน

สหกรณ์นิคมวังไทร มีความโดดเด่นด้านนวัตกรรมการเกษตรของทุเรียน อาทิ

“การทำ QR Code”

เพื่อให้ข้อมูลทุเรียน แหล่งที่มาของทุเรียนลูกนั้นๆ

“โครงการจองทุเรียนล่วงหน้า”

นับเป็นโครงการใหม่ ที่ยังไม่เคยทำมาก่อน ซึ่งเดิมชาวสวนทุเรียนนิยมนำทุเรียนไปขายให้กับล้งเพื่อส่งออก แต่ในปีนี้ สหกรณ์จะเน้นให้สมาชิกคัดทุเรียนคุณภาพเพื่อขายตลาดในประเทศมากขึ้น เพื่อมุ่งหวังให้คนไทยได้รับประทานทุเรียนเกรดพรีเมียม

มีไฮไลท์สำคัญ คือ ได้ชิมผลไม้สด ชิมทุเรียนสดจากต้น และเยี่ยมชมการดูแลสวน ปลูกทุเรียน ของกลุ่มสมาชิกสหกรณ์

เดินชมทุเรียน “สวนแม่ลำไย”

รับประทานอาหารพื้นบ้านระยอง

ทานขนมหวาน “ข้าวเหนียวน้ำกะทิทุเรียน”

และบุฟเฟ่ต์ผลไม้จากสวน

ซื้อของฝากขึ้นชื่อ “กะปิระยองแม่ลำไย”

รับฟังประวัติความเป็นมา ความสำเร็จการบริหารจัดการ และร่วมประมูลทุเรียนส่งออกพิเศษ เกรดพรีเมี่ยม

ชม “อ่างเก็บน้ำประแสร์” และกระชังเลี้ยงปลาในอ่างเก็บน้ำ

ต่อด้วยการเยี่ยมชมกิจกรรม ที่ “สหกรณ์นิคมชุมแสงจันทร์” จ.ระยอง

รับฟังคำแนะนำกิจการภาพรวมของสหกรณ์ โดย คุณธิวา สุพรรณเนียม ประธานสหกรณ์นิคมชุมแสงจันทร์

ชมพื้นที่ห้องและอาคารสำหรับรองรับการจัดประชุมสัมมนา รองรับนักท่องเที่ยวได้ครั้งละ 20-100 คน

ร่วมกิจกรรมเวิรค์ช็อปทำ “เมล่อนช๊อต”

ทำจากเมล่อนที่ปลูกในพื้นที่ มีความหวานเป็นพิเศษกว่าที่อื่น

เครื่องตรวจวัดความหวานของเมล่อน

ชมการเลี้ยง “ปลาทับทิมสีปลาคาร์ฟ” ที่มีเอกลักษณ์พิเศษ

ชิมปลาทับทิมเผา

และบุฟเฟต์ผลไม้สดจากสวน

เลือกซื้อผลิตผลและของฝาก จากสมาชิกสหกรณ์และชุมชนใกล้เคียง ซึ่งเป็นตลาดที่ชาวบ้านชาวสวนมาขายด้วยตัวเอง เช่น

เค้กทุเรียน ซิฟฟ่อนทุเรียน

ทุเรียนทอด

ผ้าซิ่น ผ้าไทย

ผักพื้นบ้าน

นับเป็นการท่องเที่ยวที่เป็นการกระจายรายได้ให้กับชุมชน สร้างงาน สร้างโอกาสในการพัฒนาสังคม ชุมชนท้องถิ่น ให้ขับเคลื่อนไปพร้อมๆ กับการพัฒนาประเทศ

สนใจท่องเที่ยว ศึกษาดูงาน ติดต่อ ที่
สหกรณ์นิคมวังไทร จ.ระยอง โทร. 038 666 109 
สหกรณ์นิคมชุมแสงจันทร์ จ.ระยอง โทร. 038 666 161

You may also like...