งาน “อุทยานหลวงราชพฤกษ์” จ.เชียงใหม่

งาน “อุทยานหลวงราชพฤกษ์” จ.เชียงใหม่ เริ่มตั้งแต่วันนี้ – 28 กุมภาพันธ์ 2560 “เมื่อดอกไม้ในสวนของพ่อบาน…เรียนรู้ เดินตาม งานของพ่อ” ตระการพรรณพฤกษา แหล่งล้ำค่าแห่งการเรียนรู้ ชมไม้ดอกเมืองหนาวนับล้านดอกจากโครงการหลวง พร้อมชมนิทรรศการ ร.9 ที่หอคำหลวง บริการรถพ่วงชมสวนฟรี!!

อุทยานหลวงราชพฤกษ์ จ.เชียงใหม่ ได้จัดงาน “อุทยานหลวงราชพฤกษ์” ในวันที่ 1 ธันวาคม 2559 – 28 กุมภาพันธ์ 2560 เพื่อสืบสานพระราชปณิธาน และพระราชกรณียกิจของรัชกาลที่ 9 เทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ และพระบรมวงศานุวงศ์

สโลแกนของงาน คือ “เมื่อดอกไม้ในสวนของพ่อบาน…เรียนรู้ เดินตาม งานของพ่อ”

นับเป็นการจัดงานเพื่อให้คนไทย ได้เรียนรู้ ซาบซึ้ง ในพระจริยวัตร พระอัจฉริยภาพ หลักการทรงงาน อันเป็นแบบอย่างในการดำเนินชีวิต เพื่อให้เมืองไทยเดินหน้าต่อไปอย่างที่พ่อต้องการ

สำหรับไฮไลท์ของงานที่ไม่ควรพลาด มี 9 จุด คือ

1. นิทรรศการ “7 ทศวรรษ กษัตริย์นักพัฒนา” ณ หอคำหลวง

ชมนิทรรศการที่แสดงถึงพระปรีชา พระอัจฉริยภาพในด้านต่างๆ พระวิริยะอุตสาหะในการทรงงานเพื่อพสกนิกรของท่าน

ชมวีดีทัศน์ประกอบเพลง ใน “บทเพลงพระราชาผู้ทรงธรรม” และ “บทเพลงคำสอนของพ่อ” ที่แสดงถึงงานตามแนวพระราชดำริ การพัฒนาเกษตรบนที่สูง โครงการหลวงต่างๆ

ซึ่งนิทรรศการนี้ จะเปิดให้ชมเพียงวันละ 6 รอบเท่านั้น

 

2. ดิน น้ำ ป่า ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ณ สวนเกษตรทฤษฎีใหม่

จำลองป่าต้นน้ำ ป่า 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง ฝายชะลอน้ำ แปลงสาธิตการเกษตร

กิจกรรมการเรียนรู้ จัดเสวนาทางด้านการเกษตรจากผู้เชี่ยวชาญ และเกษตรกรตัวอย่างที่ประสบความสำเร็จ โดยการน้อมนำตามแนวพระราชดำริ

มีกิจกรรมให้นักท่องเที่ยวได้มีส่วนร่วม เช่น การเกี่ยวข้าวและสีข้าว  การให้อาหารหมูหลุม ไก่ต๊อก ฯลฯ

 

3. เรียนรู้ประวัติความเป็นมาของมูลนิธิโครงการหลวง

ดั่งคำขวัญที่ว่า “โครงการหลวง ช่วยชาวเขา ช่วยชาวเรา ช่วยชาวโลก” และชื่นชมพรรณไม้งามโครงการหลวง

ลิ้มลองเมนูพิเศษจาก “ร้านครัวโครงการหลวง” ด้วยวัตถุดิบที่ สด สะอาด ปลอดภัย ใส่ใจสุขภาพ รสชาติอร่อย ณ สวนมูลนิธิโครงการหลวง

 

4. ล้านเหตุผลที่คนไทยรักในหลวง ร.9

ชมภาพความทรงจำครั้งเสด็จประพาสจังหวัดเชียงใหม่ และเรื่องเล่าสุดประทับใจ ของพสกนิกรผู้ถวายงานใกล้ชิด และประมวลภาพกิจกรรมถวายความอาลัย ณ อาคารถวายความอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

 

5. ร่วมรังสรรค์ สร้างสังคมที่ดีผ่านหน่วยงานภาคี

ชมนิทรรศการจากองค์ชั้นนำของประเทศ ที่น้อมนำเอาโครงการในพระราชดำริมาปรับใช้เพื่อสังคม อาทิ

– ธ.ก.ส. กับความรู้การเกี่ยวข้าว
–  เรื่องเล่าจากโตโยต้า โซลูน่า เลขไทย สู่โรงสีข้าวรัชมงคล
– ปลูกต้นไม้กับการท่าเรือแห่งประเทศไทย
– เรียนรู้เรื่องธนบัตรและเหรียญกษาปณ์ โดย ธนาคารแห่งประเทศไทย และ ธนาคารกรุงไทย
– กิจกรรมแยกขยะ จัดสวนรีไซเคิล กับ ปตท.
– สัปดาห์สินค้าจาก CP และเครือเบอร์ลี่ ยุคเกอร์

 

6. ชมความงามของไม้ดอกเมืองหนาว

อาทิ ดอกลิลลี่ คาเนช่น บีโกเนีย พิทูเนีย บลูฮาวาย ดาเลีย เจอราเนียม ฯลฯ รวมถึงไม้ดอกเมืองหนาวนับล้านดอก จากมูลนิธิโครงการหลวง ที่พร้อมใจกันเบ่งบานเต็มสวน

ชมเรือนกล้วยไม้ ที่สะพรั่งไปด้วยกล้วยไม้พันธุ์แท้และพันธุ์ผสม

ชมไม้ดอกเมืองหนาวโดดเด่นจากดอยสูง ใน “เรือนไม้ดอกควบคุมอุณหภูมิ”

ชมอุโมงค์ไม้ดอกสุดแสนโรแมนติก ยาวกว่า 70 เมตร และสวนแห่งสีสัน ที่ “สวนพรมบุปผา”

 

7.  อิ่มบุญ สุขใจ กับเส้นทางสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ เพื่อความเป็นสิริมงคล อาทิ

– พระพุทธรูปสมถะวิปัสสนากรรมฐาน ณ ลานโพธิ์
– องค์พระพิฆเนศ ณ สวนประเทศอินเดีย
– พระศรีศากยมุนี ณ สวนประเทศภูฏาน
– พระพุทธรูปปางมารวิชัย ณ สวนประเทศลาว
– พระอุปคุตปางสมาธิ หรือ พระบัวเข็ม ณ สวนสยามประเทศ
– พระศากยมุนีปางมารวิชัย ณ สวนประเทศเนปาล

 

8. ตลาดสินค้าเกษตร

จำหน่ายผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรจากโครงการหลวง อาทิ เมล่อน องุ่น สตรอเบอรี่ เสาวรส เคพกูสเบอร์รี่ มัลเบอร์รี่ มะเขือเทศ ผักสลัด กาแฟ ชา สมุนไพร และพันธุ์ไม้ต่างๆ

 

9. กิจกรรมพิเศษ และกิจกรรมในวันสำคัญต่างๆ อาทิ

นิทรรศการถ่ายภาพด้วยรัก “10 ปี อุทยานหลวงราชพฤกษ์” พร้อมชม แสงสียามค่ำคืนของหอคำหลวง

นอกจากนี้ ยังมี

“เรือนร่มไม้” สวรรค์แห่งพันธุ์ไม้ร่มชื้น
“โดมไม้เขตร้อนชื้น” แหล่งรวบรวมเฟิร์นโบราณ
“สวนสมุนไพร” จัดแสดงสมุนไพรรักษาโรค
“อาคารโลกแมลง” สัมผัสความน่ารักของแมลงมีชีวิต อาทิ ตั๊กแตนใบไม้ ผีเสื้อ ฯลฯ

อัตราค่าเข้าชมงานอุทยานหลวงราชพฤกษ์
คนไทย ผู้ใหญ่ 100 บาท เด็ก 70 บาท
ชาวต่างชาติ  ผู้ใหญ่ 200 บาท เด็ก 150 บาท
ข้าราชการ ผู้สูงอายุ นักเรียน นักศึกษา แสดงบัตร คนละ 70 บาท
พระภิกษุ คนพิการ เด็กเล็ก เข้าชม ฟรี

มีบริการรถพ่วงชมสวนฟรี!!!

และมีบริการจักรยานให้เช่า คันละ 60 บาท/ครั้ง  รถกอล์ฟ ชั่วโมงละ 600 บาท

เปิดให้ชมทุกวัน
วันจันทร์-พฤหัสบดี เวลา 08.00-18.00 น.
วันศุกร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ เวลา 08.00-19.00 น.

อุทยานหลวงราชพฤกษ์  ต.แม่เหียะ อ.เมือง จ.เชียงใหม่
โทร. 053-114110-5
facebook: อุทยานหลวงราชพฤกษ์
www.facebook.com/อุทยานหลวงราชพฤกษ์-129630133792811/

 

บริการห้องพักราคาพิเศษ ที่ “ราชพฤกษ์เพลส” อยู่ติดกับอุทยานหลวงราชพฤกษ์ เป็นห้องพักบรรยากาศสบายๆ ใกล้ชิดธรรมชาติและสวนสวย เข้าพักที่นี่ รับสิทธิ์เข้าชมงานฟรี!

ติดต่อสอบถาม
ราชพฤกษ์เพลส โทร. 053-114-153-4

ขอขอบคุณผู้สนับสนุนทริป Unseen Tour Thailand
อุทยานหลวงราชพฤกษ์ จ.เชียงใหม่
www.royalparkrajapruek.org

You may also like...