ที่พักน้องหมา จ.เชียงใหม่

อยู่ดินกินดีฟาร์มสเตย์ จ.เชียงใหม่
น้องหมาตัวละ 100 บาท
ราคา https://www.agoda.com/th-th/youdin-kindee-farmstay/hotel/chiang-mai-th.html?cid=1888324

ม่อนล้านวิว ม่อนแจ่ม จ.เชียงใหม่
น้องหมาตัวละ 150-200 บาท/คืน (ตามขนาดน้องหมา)
เพจ https://web.facebook.com/ApihnunSuksakuunpanya/