ที่พักน้องหมา จ.นครราชสีมา

ออน ฮิล วิลเลจ เขาใหญ่ จ.นครราชสีมา
น้องหมาตัวละ 500 บาท (อาจจำกัดขนาดน้องหมา)
ราคา https://www.agoda.com/th-th/on-hill-village/hotel/khao-yai-th.html?cid=1888324

โรงแรมดุสิตดีทู เขาใหญ่ จ.นครราชสีมา
น้องหมาตัวละ 1,500-1,800 บาท (ตามขนาดน้องหมา)
ราคา https://www.agoda.com/th-th/dusitd2-khao-yai/hotel/khao-yai-th.html?cid=1888324

Sibie Cafe & I am siberian resort เขาใหญ่
น้องหมาตัวละ 200 บาท
เพจ https://web.facebook.com/sibiecafe/

บุหงาส่าหรีรีสอร์ท วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา
น้องหมาตัวละ 500 บาท
ราคา https://www.agoda.com/th-th/bu-ngasari-resort/hotel/khao-yai-th.html?cid=1888324