Category: Unseen ชวนชิม

เทศกาลอาหารถิ่น จังหวัดฉะเชิงเทรา

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานฉะเชิงเทรา ขอเชิญเที่ยวงาน แปดริ้วฟู้ดเฟส “เทศกาลอาหารถิ่น จังหวัดฉะเชิงเทรา” ระหว่างวันที่ 11-13 พฤษภาคม 2561 ณ บริเวณหน้าอาคารสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา กิจกรรมนี้เป็นการยกระดับความสำคัญของอาหารถิ่น ผลิตผลทางการเกษตร อันมีรากฐานอัตลักษณ์ในเชิงวัฒนธรรม สังคม ธรรมชาติ และวิถีการดำรงชีวิตริมแม่น้ำบางปะกง ของชาวจังหวัดฉะเชิงเทรา ททท.สำนักงานฉะเชิงเทรา ร่วมกับ เทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา หน่วยงานภาครัฐและเอกชน จัดงานแถลงข่าว แปดริ้วฟู้ดเฟส “เทศกาลอาหารถิ่น จังหวัดฉะเชิงเทรา” ในวันที่ 2 พฤษภาคม...

166 total views, 2 views today

“ชิมกุ้งเหยียด” บ้านสาขลา จ.สมุทรปราการ

เที่ยว บ้านสาขลา ต.นาเกลือ อ.พระสมุทรเจดีย์ ชิมเมนูกุ้งเหยียด อาหารพื้นเมืองแสนอร่อย จากภูมิปัญญาชาวประมง ที่มีอาชีพเลี้ยงกุ้งธรรมชาติ เที่ยวชม “วัดสาขลา” นมัสการหลวงพ่อโตศักดิ์สิทธิ์ พระปรางค์เอียง ลูกนิมิตโบราณ พระพุทธรูปเก่าแก่ และพิพิธภัณฑ์พื้นบ้าน “บ้านสาขลา” ตั้งอยู่บริเวณริมปากแม่น้ำเจ้าพระยา ต.นาเกลือ  อ.พระสมุทรเจดีย์  จ.สมุทรปราการ ชุมชนบ้านสาขลา เป็นหมู่บ้านชาวประมงเก่าแก่ ริมปากอ่าวไทย แห่งสมุทรปราการ ที่มีร่องรอยของประวัติศาสตร์ ตั้งแต่สมัยสุโขทัย หรือ อยุธยาตอนต้น อาชีพของชาวบ้านส่วนใหญ่ ทำวังกุ้ง และผลิตภัณฑ์จากสัตว์ทะเล เช่น กุ้งเหยียด กุ้งแห้ง...

668 total views, 17 views today