Category: ลำปาง

ทางรถไฟ “สะพาน 3 หอ”

ทางรถไฟ “สะพาน 3 หอ” ขบวนรถไฟวิ่งผ่าน “สะพาน 3 หอ” ที่ใช้ข้ามหุบเขา ในเขตอุทยานแห่งชาติดอยขุนตาล ระหว่าง จ.ลำปาง กับ จ.ลำพูน ใช้งานมานานกว่า 50 ปีแล้ว เนื่องจากสะพานตั้งอยู่บนหอสูง 3 หอ จึงเรียกว่า สะพาน 3 หอ www.unseentourthailand.com ภาพจากแฟนเพจ: Jay O-Negative Limsirichai‎ www.facebook.com/Jaylimsirichai