Category: หนองคาย

ทะเลหมอก @ภูห้วยอีสัน จ.หนองคาย

ทะเลหมอก @ภูห้วยอีสัน จ.หนองคาย อยู่ใน ต.บ้านม่วง อ.สังคม เป็นจุดชมพระอาทิตย์ขึ้น และทะเลหมอก ที่กว้างไกลสุดสายตา มองเห็นเกาะแก่งของแม่น้ำโขงได้ชัดเจน มีจุดชมทะเลหมอก 2 จุด ช่วงเวลาที่เหมาะสม คือ ช่วงฤดูหนาว 05.30-08.00 น. www.unseentourthailand.com ภาพจากแฟนเพจ: Boy Plotter‎ www.facebook.com/BoyPlotter

“ศาลาแก้วกู่” อ.เมือง จ.หนองคาย

“ศาลาแก้วกู่” อ.เมือง จ.หนองคาย อุทยานเทวาลัยแห่งความศรัทธา คล้ายพิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง ที่เต็มไปด้วยประติมากรรม ของทุกศาสนาผสมผสานกัน ทั้งตำนานความเชื่อใน ศาสนาพุทธ พราหมณ์ ฮินดู และคริสต์ ตำนานพื้นบ้าน วรรณคดี ฯลฯ www.unseentourthailand.com ภาพจากแฟนเพจ: ฅ- สร้างภาพ www.facebook.com/profile.php?id=100012413058632

“ภูห้วยอีสัน” อ.สังคม จ.หนองคาย

“ภูห้วยอีสัน” อ.สังคม จ.หนองคาย จุดชมวิวชมพระอาทิตย์ขึ้นเคล้าสายหมอก เบื้องล่างเป็นแม่น้ำโขง มีรถอีแต๊กของชาวบ้าน ขึ้นไปส่งถึงจุดชมวิว ที่นี่มีทะเลหมอกสวยไม่แพ้ที่ไหนๆ แถมยังเดินทางสะดวกสบาย ได้บรรยากาศสนุกสนานเป็นกันเอง www.unseentourthailand.com ภาพจากแฟนเพจ: Pato Pakin www.facebook.com/pato.pakin.7