Category: บุรีรัมย์

เทศกาล “ทิวลิปแห่งสยาม” จ.บุรีรัมย์

เทศกาล “ทิวลิปแห่งสยาม” จ.บุรีรัมย์ ที่ อุทยานไม้ดอกเพ ลา เพลิน ตลอดเดือนธันวาคม 2559 – กุมภาพันธ์ 2560 มีไฮไลท์พิเศษคือ “ทิวลิปสีเหลืองทอง” บานอร่ามตาเต็มพื้นที่ และดอกไม้เมืองหนาว นานาพันธุ์ และนิทรรศการ “ใต้ร่มพระบารมี” www.unseentourthailand.com ภาพจากแฟนเพจ: Noo Kru Nok www.facebook.com/noo.za.731