Category: ปราจีนบุรี

“หลี่ผีเมืองไทย” จ.ปราจีนบุรี

“หลี่ผีเมืองไทย” จ.ปราจีนบุรี “น้ำตกตาดหินยาว” อยู่ในอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ ฝั่งอำเภอประจันตคาม การเดินทางต้องใช้รถขับเคลื่อนสี่ล้อ เข้าไปประมาณ 9 กิโลเมตร และเดินเท้าต่ออีก 2.3 กิโลเมตร เป็นเส้นทางเดินป่าเขาใหญ่ที่น่าสนใจ www.unseentourthailand.com ภาพจากแฟนเพจ: Chanin Sinthong www.facebook.com/chanin.sinthong.7