Category: ลพบุรี

“เขาวงพระจันทร์” อ.โคกสำโรง จ.ลพบุรี

“เขาวงพระจันทร์” อ.โคกสำโรง จ.ลพบุรี เป็นภูเขาสูงที่มีชื่อเสียง ทำให้คนรู้จักจังหวัดลพบุรีในการเดินขึ้นไปพิชิตเขาวงพระจันทร์ ด้วยบันไดขึ้นสู่ยอดเขา 3,790 ขั้น ด้านบนประดิษฐานรอยพระพุทธบาท และเป็นจุดชมวิวทิวทัศน์สวยงามกว้างไกล www.unseentourthailand.com ภาพจากแฟนเพจ: อยากเที่ยวตามมา www.facebook.com/travelwithmonjuk/

“ทุ่งทานตะวัน” เขาจีนแล จ.ลพบุรี

“ทุ่งทานตะวัน” เขาจีนแล จ.ลพบุรี เป็นทุ่งทานตะวันใหญ่ที่สุดในประเทศไทย ใกล้วัดเวฬุวัน ต.โคกตูม อ.เมือง ดอกทานตะวันจะเบ่งบานเต็มที่ ช่วงเดือนธันวาคม-มกราคม ของทุกปี บนพื้นที่กว้างใหญ่กว่า 1,400 ไร่ มีเขาจีนแลเป็นฉากหลัง www.unseentourthailand.com ภาพจากแฟนเพจ: Niwet Promchaochaing www.facebook.com/niwet.promchaochiang