Author: Noi

ท่องแดนอีสาน ไปกับ 4 ชุมชน พร้อมสัมผัสวิถีชีวิต 4 เรื่องราวผ่านตัวละคร

ร่วมสัมผัสเรื่องราวของชุมชน 4 ชุมชน ผ่านตัวละคร 4 คน กับ 4 เรื่องราวที่จะสร้างความประทับใจให้กับทุกท่าน แหล่งท่องเที่ยวของชุมชนที่มีความเป็นอัตลักษณ์และวิถีชีวิตของชุมชนอย่างแท้จริง 1.ชุมชนบ้านฝายดินสอตำบลดงบัง อำเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ   2.ไทกะเลิงชุมชนบ้านหนองสังข์ ตำบลหนองสังข์ อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม 3.หมู่บ้านวัฒนธรรมผู้ไทโคกโก่ง ตำบลกุดหว้า อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์   4.หมู่บ้านอนุรักษ์วัฒนธรรมชาวกูย บ้านอาลึ ตำบลสำโรงทาบ อำเภอสำโรงทาบ จ.สุรินทร์  

ท่องแดนอีสาน สัมผัส 60 ชุมชน 20 จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ร่วมสัมผัส 60 ชุมชน  1.ชุมชนบ้านไทยพัฒนา ต.ไทยสามัคคี อ.วังน้ำเขียว “สภาพภูมิอากาศและธรรมชาติสวยงาม ร่มรื่นชุมชน เป็นชุมชนท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ธรรมชาติ และการเกษตรที่สมบูรณ์”   บ้านไทยพัฒนา     2.ชุมชนบ้านดู่   ต.เมืองปัก อ.ปักธงชัย บ้านดู่ “แม่หญิงลาวเวียงนุ่งห่มด้วยผ้าสีม่วง หัวซิ่นจะใช้ผ้าขิดสีแดง ตัวซิ่นจะเป็นลายเอกลักษณ์ เรียกว่า ซิ่นคั่นลูกลาย (หางกระรอก) ตีนซิ่นบ่งบอกสถานภาพของผู้สวมใส่ สาวโสดใช้ตีนซิ่นลายสีแดง  ถ้าแต่งงานแล้วใช้ตีนซิ่นลายสีดำ” บ้านดู่   3.ชุมชนบ้านคึมมะอุ-สวนหม่อน  ต.หนองหว้า อ.บัวลาย “หนองโสนคู่บ้าน...