Author: Noi

“วัดหงษ์ทอง” อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา

“วัดหงษ์ทอง” อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา ขณะนี้กำลังก่อสร้าง “อาคารกตัญญู” เป็นสถานที่บรรจุอัฐิ สาเหตุที่สร้าง เพราะมักจะมีญาติโยม นำอังคารของบรรพบุรุษ มาลอย ณ เจดีย์กลางน้ำ เมื่อน้ำลดจะเห็นเถ้ากระดูก เกลื่อนเต็มผืนโคลน เป็นภาพธรรมสังเวช www.unseentourthailand.com ภาพจากแฟนเพจ: Ake Kalong www.facebook.com/ake.kalong

ภูทอก จ.เลย

ภูทอก จ.เลย ภูเล็กๆ ที่มองเห็นวิวแม่น้ำโขง แก่งคุดคู้ และเมืองเชียงคาน ได้แบบ 360 องศา มีทะเลหมอกให้ชม 2 บรรยากาศ ทั้งยามฝนพรำ และฤดูหนาว วิวสวยทั้งช่วงเช้าและเย็น เป็นเส้นแบ่งเขตแดนประเทศไทย-ลาว www.unseentourthailand.com ภาพจากแฟนเพจ: ตี๋สวรรค์ ขยันเที่ยว www.facebook.com/arakngam