เทศกาลชมสวน (Flora Festival)

อุทยานหลวงราชพฤกษ์ จ.เชียงใหม่
สวนสวยๆ ท่ามกลางไม้ดอกเมืองหนาวนานาพรรณนับล้านดอก ฟินกับธรรมชาติในเมือง เพลิดเพลินไปกับกิจกรรมสานรักษ์สานความผูกพันกับธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม วัฒนธรรม ภูมิปัญญาไทย รวมทั้งกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพที่จะสร้างความสุข..สร้างสีสัน..สานสัมพันธ์คนในครอบครัวตลอดทั้งงาน


เทศกาลชมสวน (Flora Festival) ภายใต้แนวคิด “สานรักษ์”
1 พ.ย.62 – 29 ก.พ.63
ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ จ.เชียงใหม่

You may also like...