ไปดูงานสหกรณ์โคเนื้อ ม.เกษตรศาสตร์กำแพงแสน และสหกรณ์โคนม นครปฐม

เชิญชวนผู้สนใจเรื่องโคเนื้อและโคนม เข้าไปท่องเที่ยว เรียนรู้ ดูงาน ณ สหกรณ์โคเนื้อมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กำแพงแสน และสหกรณ์โคนม นครปฐม จำกัด จังหวัดนครปฐม ได้ โดย สหกรณ์สองที่นี้ อยู่ใน

โครงการไมซ์เพื่อชุมชน เป็นโครงการที่สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือ ทีเส็บ ร่วมกรมส่งเสริมสหกรณ์ คัดเลือกสหกรณ์ที่พร้อมรองรับการเรียนรู้ดูงาน ทั้งเรื่องการเกษตร

สินค้าผลิตภัณฑ์แปรรูป สามารถค้นหาเส้นทางอื่นๆ เพื่อเรียนรู้ดูงานได้ที่ http://bit.ly/2DJQ60g

สำหรับ สหกรณ์โคเนื้อมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กำแพงแสน สามารถให้ความรู้เชิงวิชาการ อาทิ งานเพาะพันธุ์โคเนื้อพันธุ์กำแพงแสน ซึ่งถือว่าเป็นโคเนื้อชื่อพันธุ์ไทยพันธุ์แรกของโลก ซึ่งขั้นตอนการผสมให้ได้

สายพันธุ์ต้องมีการวางแผน อีกทั้งสามารถชมการสาธิตการผสมเทียมที่เข้าใจง่าย รวมไปถึง แนะนำการปรุงเนื้อ ย่างเนื้อที่ถูกวิธี การใช้น้ำจิ้มปรุงรสที่เหมาะสมกับสเต็ก ในขณะที่สหกรณ์โคนม นครปฐม เรียนรู้

ขั้นตอนการผลิตนม ชมไอเดียการแปลงผลิตภัณฑ์นมเป็นไอศกรีมนมเมล่อน ทุเรียน หรือฮอกไกโดมิลค์ คอฟฟีเบรกบิงซู นมวุ้นมะพร้าว โดยใช้วัตถุดิบของสหกรณ์ เป็นต้น นอกจากการเรียนรู้ดูงาน คุณยังได้ช่วย

กระตุ้นเศรษฐกิจชุมชนด้วยการเดินทางไปในพื้นที่นั้นๆ อีกด้วย

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่
สหกรณ์โคเนื้อมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กำแพงแสน โทร 081-550-9162
สหกรณ์โคนมนครปฐม โทร 034-109-808-9, 085-266-5864

You may also like...