แจก เสื้อเหลืองหมวกตราสัญลักษณ์ 2 พ.ค. ทั้งประเทศ

ป.โครงการ”คืนคุณแผ่นดิน” ชวน คนไทยทำความดีทั้งแผ่นดิน พร้อมแจก เสื้อเหลืองหมวกตราสัญลักษณ์ 2 พ.ค. ทั้งประเทศ

คุณประสิทธิ์ เจียวก๊ก  ประธานโครงการ ”คืนคุณแผ่นดิน”/ ผู้คิดค้นนวัตกรรมและเจ้าของลิขสิทธิ์ Application “M-Help Me” กล่าวว่า เนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ในเดือนพฤษภาคมที่จะถึงนี้ ถือเป็นช่วงเวลาที่มีความสำคัญอย่างยิ่งสำหรับปวงชนชาวไทยที่จะรวมใจกันเป็นหนึ่งเพื่อแสดงพลังแห่งความจงรักภักดี โดยหน่วยงานราชการ ภาครัฐและเอกชนทุกภาคส่วน ได้ร่วมใจจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ

ประธานโครงการ”คืนคุณแผ่นดิน” กล่าวถึง โครงการ”จิตอาสาทำความดี เพื่อแผ่นดิน”  กิจกรรมทำความดีเพื่อถวายสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก อยากให้คนไทยทั้งประเทศได้ทำความดีทั้งแผ่นดิน โดยเริ่มจากตัวเราเอง ครอบครัว ชุมชน ทางสมาคมฯ จึงจัดกิจกรรมเพื่อ แจกเสื้อเหลืองตราสัญลักษณ์  จำนวน 20,000 ตัว หรือหมวกตราสัญลักษณ์ 6,000 ใบ ในการทำความดีของประชาชน เช่น

– ทำความดีง่ายๆ ด้วยการอาสาช่วยเหลือสังคม รู้จักการเสียสละเวลา พละกำลังเป็นอาสาสมัคร เพื่อส่วนรวม เป็นการทำความดีอยากมีความสุขโดยไม่หวังผลตอบแทน

– ทำดีง่ายๆ ปลูกต้นไม้ ถวายเป็นพระราชกุศล มีส่วนร่วมในการช่วยลดภาวะโลกร้อนแบบง่ายๆ ปลูกต้นไม้คนละต้น ปลูกทุกครั้งเมื่อมีโอกาส

– ทำดีง่ายๆ ต้องพอเพียง ประหยัด และอดออมให้ขึ้นใจ ยิ่งใช้น้อย ยิ่งเหลือเก็บมาก จ่ายในสิ่งที่จำเป็น เมื่อใช้จ่ายอย่างพอดี บริโภคอย่างพอเพียง ชีวิตจะสุขเพียงพอ

– ทำความดีง่ายๆ ด้วยการให้และบริจาค รู้จักเป็นผู้ให้มากกว่าเป็นผู้รับ เสียสละสิ่งของ ทรัพย์ โลหิต อวัยวะ ตามกำลัง ด้วยการให้ด้วยใจบริสุทธิ์ ส่วนรวมย่อมจะพบกับความสุขสบายใจอย่างแท้จริง ฯลฯ

นอกจากนี้ ผู้คิดค้นนวัตกรรมและเจ้าของลิขสิทธิ์ Application “M-Help Me” เปิดเผยว่า กิจกรรมการส่งภาพผ่านทาง Application “M-Help Me” ในการทำความดี เพียงแค่ดาวน์โหลด  Application “M-Help Me”

ขั้นตอนการทำความดี

1. กดไปที่แบนเนอร์ “จิตอาสาทำความดี เพื่อแผ่นดิน”

2. ถ่ายภาพหรืออัพโหลดภาพในการทำความดี และกรอกรายละเอียดการทำความดี

3.เลือกจุดรับของ

4. กดส่งข้อมูลการทำความดี

5. สามารถนำ QR Code มายืนยัน การรับเสื้อเหลืองตราสัญลักษณ์ หรือ หมวกตราสัญลักษณ์

คุณประสิทธิ์ กล่าวเพิ่มเติมว่า  วันที่ 2 พ.ค. 2562  เวลา 10.00 -12.00 น. ทางสมาคมฯได้จัดเตรียมพื้นที่ ทั้งหมด 10 จุดทั่วประเทศ ในการแจกเสื้อเหลืองตราสัญลักษณ์ หรือ หมวกตราสัญลักษณ์ให้กับประชาชนที่ทำความดี พร้อมกันทั่วประเทศ ประกอบด้วย

1. กรุงเทพมหานคร  คุณประสิทธิ์ เจียวก๊ก ประธานโครงการ ”คืนคุณแผ่นดิน”/ ผู้คิดค้นนวัตกรรมและเจ้าของลิขสิทธิ์ Application “M-Help Me” สถานที่ วิโซเทล เลอ คองคอร์ด (ห้วยขวาง )  ฝั่งสำนักงาน  ชั้น16 

2. จังหวัดเชียงใหม่ คุณกิตติวัฒน์ อ่วมอารีย์   สถานที่  ที่ทำการเทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง อ.เมือง

3. จังหวัดขอนแก่น บริษัท ไอดีไดร์ฟเวอร์ จำกัด  สถานที่ ที่ทำการเทศบาลขอนแก่น          

4. จังหวัดพิษณุโลก พันโทชาญ ยงโภช สถานที่ หอประชุมในอาคารวิทยาลัยอาชีวะศึกษา จังหวัดพิษณุโลก 

5. จังหวัดนครราชสีมา ท่านอัยการเล็ก หอมละไม สถานที่ ณ ลานอนุสาวรีย์ย่าโม   

6. จังหวัดอยุธยา คุณทวีศักดิ์ ภวัครคุณ สถานที่ ที่ว่าการจังหวัดอยุธยา       

7. จังหวัดกาญจนบุรี คุณสุวิช รัตนเสวี  สถานที่ องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งทอง อ.ท่าม่วง    

8. จังหวัดกระบี่ คุณวีระ นุ่นประดิษฐิ์ สถานที่ โรงแรมมัณดาวีต์ รีสอร์ท แอน สปา

9. จังหวัดสุราษฎ์ธานี สำนักงานบริษัท เว็บ สวัสดี จำกัด (มหาชน) สาขาสมุย สถานที่ สำนักงานบริษัท เว็บ สวัสดี จำกัด (มหาชน) สาขาสมุย

10. จังหวัดสงขลา (หาดใหญ่) คุณประเสริฐ จันทวี รองนายกเทศบาลตำบลบางกล่ำ  สถานที่  เทศบาลตำบลบ้านหาร อ.บางกล่ำ จ.สงขลา

     “ พลังทำดี  พลังทั้งแผ่นดิน เป็นโอกาสอันดีและเป็นมงคลที่คนไทยทั้งประเทศจะร่วมกันทำความดีทั้งแผ่นดิน” คุณประสิทธิ์ เจียวก๊ก  กล่าว

You may also like...