ท่องแดนอีสาน ไปกับ 4 ชุมชน พร้อมสัมผัสวิถีชีวิต 4 เรื่องราวผ่านตัวละคร

ร่วมสัมผัสเรื่องราวของชุมชน 4 ชุมชน ผ่านตัวละคร 4 คน กับ 4 เรื่องราวที่จะสร้างความประทับใจให้กับทุกท่าน แหล่งท่องเที่ยวของชุมชนที่มีความเป็นอัตลักษณ์และวิถีชีวิตของชุมชนอย่างแท้จริง

1.ชุมชนบ้านฝายดินสอตำบลดงบัง อำเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ

 

2.ไทกะเลิงชุมชนบ้านหนองสังข์ ตำบลหนองสังข์ อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม

3.หมู่บ้านวัฒนธรรมผู้ไทโคกโก่ง ตำบลกุดหว้า อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

 

4.หมู่บ้านอนุรักษ์วัฒนธรรมชาวกูย บ้านอาลึ ตำบลสำโรงทาบ อำเภอสำโรงทาบ จ.สุรินทร์

 

You may also like...