ชุมชนบ้านคึมมะอุ-สวนหม่อน จ.นครราชสีมา

ชุมชนบ้านคึมมะอุ-สวนหม่อน หมู่ที่ 3,9 ต.หนองหว้า อ.บัวลาย จ.นครราชสีมา 

ประวัติความเป็นมาของชุมชนบ้านคึมมะอุ  

           บ้านคึมมะอุ–สวนหม่อน เดิมเป็นคนพื้นเพมาจากบ้านกำพี้เหล่ากา จังหวัดมหาสารคามอมอพยพ       ย้ายถิ่นฐานมา ในปี 2452 สมัยรัชกาลที่ 5 โดยมีพ่อหลวงวิชาเป็นคนพาชาวบ้านมาตั้งรกรากอยู่บริเวณหนองน้ำ  ในหมู่บ้าน ที่บริเวณนี้เป็นพื้นที่อุดมสมบูรณ์จึงเรียกชื่อว่าชุมชนบ้านคึมมะอุ(ภาษาท้องถิ่นมีความหมายถึงความอุดมสมบูรณ์) โดยคำขวัญของหมู่บ้านคึมมะอุ–สวนหม่อน คือ “หนองโสนคูบ้าน ตระการตาผ้าไหม ลูบฆ้องใหญ่   ดังกังวาน กล่าวขานสิ่งประดิษฐ์ ผลิตจากรังไหมไทย ก้องไกลข้าวหอมมะลิ”

อัตลักษณ์ชุมชนบ้านคึมมะอุ-สวนหม่อน

อัตลักษณ์ของชุมชนแห่งนี้ ชาวบ้านคึมมะอุ–สวนหม่อน  ส่วนใหญ่ทำอาชีพเกษตรกรรม ว่างจากเวลาทำนา ทำสวน ก็จะมาปลูกหม่อนเลี้ยงไหม ทอผ้าไหมลวดลายต่าง ๆ เพื่อหารายได้นอกเหนือจากการปลูกข้าว จนเรียก  ได้ว่าการทอผ้าของหมู่บ้านนี้ถือเป็นอัตลักษณ์อย่างหนึ่งของชาวบ้านคึมมะอุ–สวนหม่อนเลยทีเดียว โดยเฉพาะผ้าไหมลายปลาโด ที่นำเส้นไหมสีต่าง ๆ มาทอให้เกิดลวดลายที่สวยเป็นเอกลักษณ์ของชุมชนแห่งนี้ นอกเหนือจาก   จะโดดเด่นในเรื่องการทอผ้าไหมแล้ว ที่นี่มียังอาหารประจำท้องถิ่นที่รสชาติอร่อย เช่น ต้มยำไก่บ้านใบหม่อน     แกงกะทิไก่ น้ำยาป่ากับขนนจีน ส้มตำและอาหารที่พิเศษที่สุดของที่นี่คือข้าวเหนียวธัญพืช เป็นอาหารท้องถิ่นรับประทานได้ทุกวัยโดยเฉพาะผู้สูงอายุจะนิยมรับประทานเพื่อสุขภาพ ข้าวเหนียวธัญพืชใช้ข้าวเหนียวที่เก็บเกี่ยวใหม่ ๆ หุงในหม้อดินใส่ฟักทองถั่วเขียวและมะพร้าว  ส่วนอาหารยอดฮิตอีกอย่างคือตัวหม่อนคั่วโรยเกลือ  ตัวหม่อนเมื่อสาวไหมหมดแล้วชาวบ้านนำมาคั่วกินกันในท้องถิ่น

แหล่งท่องเที่ยวและผลิตภัณฑ์โดยชุมชน    

หากต้องการเที่ยวในหมู่บ้านคึมมะอุ–สวนหม่อนสามารถเดินทางด้วยรถสามล้อเครื่องพ่วงข้าง      (ชาวบ้านเรียกลีมูซีนใช้พิเศษเพื่อการท่องเที่ยว) ไปเรียนรู้การทอผ้าและการสาวไหมแบบโบราณคือต้มน้ำแล้วสาวเส้นไหมขึ้นมา แต่ปัจจุบันมีลูกล้อเพื่อสาวไหมทำให้เส้นไหมคงทนคุณภาพสูงขึ้นเมื่อนำมาทอผ้าไหม เดินทางต่อไปศาลปู่ตา สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ประจำหมู่บ้าน เนื่องจากสมัยโบราณพอมีการอพยพย้ายถิ่นฐานแสวงหาที่ทำมาหากินใหม่ ๆ จะมีผู้นำเพื่อดูทิศทางเมื่อพบแหล่งเหมาะสมก็จะสร้างบ้านเรือนขึ้นมาทันที ชาวบ้านให้ความเคารพนับถือผู้มีคาถาอาคม พอล่วงลับไปแล้วชาวบ้านจะช่วยกันสร้างเป็นศาลขึ้นมาเป็นศูนย์รวมจิตใจของหมู่บ้าน  ลีมูซีนพาเดินทางต่อไปยังวัดป่าธรรมดา ภายในวัดนี้มีพระธาตุเจดีย์ประดิษฐานพระบรมธาตุและเป็นวัดป่าสงบเงียบ       เข้าชมและซื้อสินค้าชุมชนที่ร้านค้าชุมชนประจำหมู่บ้านที่มีสินค้าให้เลือกซื้อมากมาย ผ้าไหมทอลายปลาโค      ของฝากที่แสดงถึงอัตลักษณ์ของชุมชน สบู่โปรตีนไหมที่ได้รับการพัฒนาต่อยอดจนเป็นสินค้าที่ได้รับความนิยมอย่างมาก  ข้าวอินทรีย์ที่พัฒนาการปลูกแบบเกษตรอินทรีย์เพื่อให้ได้ข้าวคุณภาพดีปลอดสารพิษและสารเคมี และยังมีสินค้าอื่น ๆ อีกมากมายที่สามารถซื้อเป็นของฝากติดมือกลับไปได้อีกด้วย

ข้อมูลการติดต่อ :

บ้านคึมมะอุ – สวนหม่อน  หมู่ที่  3,9  ต.หนองหว้า   อ.บัวลาย   จ.นครราชสีมา

นายดารากร รั่วชัย ผู้ใหญ่บ้าน โทรศัพท์ 08 7951 8195/08 9900 8807

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบัวลาย    โทรศัพท์   044-495-001

 

 

You may also like...