ชุมชนบ้านสนวนใน จ.บุรีรัมย์

ชุมชนบ้านสนวนใน  หมู่ที่ 3 ต.สนวน  อ.ห้วยราช จ.บุรีรัมย์


ประวัติความเป็นมาของชุมชนบ้านสนวนใน

บ้านสนวนใน (เซราะสนวลกะนอง) เป็นหมู่บ้านคนไทยเชื้อสายเขมร ใช้ภาษาเขมรเป็นภาษาถิ่นซึ่งถือเป็นอัตลักษณ์ของคนไทยเชื้อสายเขมรที่ใช้สื่อสารกันในชีวิตประจำวัน และใช้ภาษาไทยเป็นภาษาทางราชการ ที่มาของชื่อหมู่บ้านนั้นผู้เฒ่าผู้แก่เล่ากันว่าคนโบราณส่วนมากมักเรียกชื่อตามต้นไม้คือ ต้นสนวน ที่พบในหมู่บ้านเป็นจำนวนมาก โดยหมู่บ้านมีอายุราว 400 ปี การก่อตั้งหมู่บ้าน ได้ตั้งขึ้นโดยมี นายคำ ชาติเหล็ก ที่มีอาชีพเป็นช่างตีเหล็กได้เข้ามาบุกเบิกสร้างบ้านเรือนอาศัยอยู่ เป็นครอบครัวแรก ต่อมามีญาติพี่น้องและพวกพ้องเข้ามาอาศัยจนเป็นกลุ่มหมู่บ้าน แต่เดิมได้ตั้งชื่อหมู่บ้านว่า “บ้านสนวนสองชั้น” เพราะมีกำแพงคูเมือง คันดิน  เป็นสองชั้นในสมัยนั้น โดยมีหลวงจำนาญ หรือชำนาญเป็นพ่อเมืองคนแรก  บ้านสนวนในอยู่กันแบบชุมชนเดียวกันเรียกว่า “ชุมชนสนวน” มีร่องรอยของคูเมืองล้อมรอบชุมชนสองชั้นเรียกว่า “สนวนใน” เพราะนอกคูเมืองดังกล่าว  มีชุมชนเล็ก ๆ  อยู่อาศัยเป็นคุ้มบ้านบริวารของสนวนในมีลักษณะคล้ายการตั้งเมืองหรือตั้งชุมชนในสมัยโบราณ ต่อมาเมื่อมีจำนวนประชากรเพิ่มมากขึ้น จึงได้แยกการปกครองออกเป็นบ้านสวนในและ  บ้านสนวนนอก การปกครองขึ้นกับตำบลสวายจีก อำเภอเมืองบุรีรัมย์ โดยเอาถนนในกลางหมู่บ้านเป็นเส้นแบ่งเขต

อัตลักษณ์ชุมชนบ้านสนวนใน

อัตลักษณ์และความโดดเด่นในด้านต่าง ๆ ของชุมชนบ้านสนวนใน อาชีพหลักของชาวบ้านที่นี่คือการทำเกษตรกรรม ทำนา ปลูกผัก และอาชีพรองคือหัตถกรรม การทอผ้าไหม การเย็บผ้าโดยการด้นผ้าด้วยมือ ซึ่งบ้านสนวนในยังมีวัฒนธรรมการประกอบอาหารจากทรัพยากรในท้องถิ่นที่สืบทอดต่อกันมา อาหารพื้นถิ่นของบ้านสนวนใน จะเป็นอาหารใช้วัตถุดิบในพื้นบ้าน หรือตามฤดูกาล มีทั้งอาหารคาว อาหารหวาน และอาหารตามประเพณีวัฒนธรรมพื้นถิ่น  รสชาติจะจัดนิดหน่อย ส่วนผสมของอาหารคาวส่วนใหญ่จะใส่กะทิ  เช่นแกงกล้วย  แกงขี้เหล็กใส่กากหมู แกงปูนา แกงขนุน แกงผักหวานใส่ไข่มดแดง  แกงไก่ใส่ใบหม่อน น้ำพริกปลากะทิสดจิ๋มผักพื้นบ้าน น้ำพริกปูนา

 

แหล่งท่องเที่ยวและผลิตภัณฑ์โดยชุมชน

ชุมชนบ้านสนวนในเป็นชุมชนเล็ก ๆ แต่มีเสน่ห์น่าเดินทางไปท่องเที่ยวเพื่อการเรียนรู้วิถีชีวิตและกิจกรรมวิถีชุมชน ชมความงามของอุโบสถวัดสนวนใน ถ่ายรูปที่บ้านโบราณ ชมวิธีการทอผ้าไหมพื้นเมือง ผ้ายกขิดลายช้างม้า ผ้าลายหางกระรอก การเย็บผ้าและการด้นผ้าด้วยมือให้เกิดลวดลายสวยงาม  เรียนรู้การแปรรูปสมุนไพร การทำลูกประคบ ยาหม่อง เรียนรู้การแปรรูปสบู่โปรตีนไหม และเลือกซื้อของฝากของที่ระลึกจากชุมชนที่ร้านค้าชุมชนประจำหมู่บ้านผลิตภัณฑ์มากมายที่ชาวบ้านสนวนในตั้งใจช่วยกันพัฒนา เช่น ลูกประคบสมุนไพร ยาหม่อง เสื้อผ้าที่ตัดเย็บและด้นลายด้วยมือ สบู่โปรตีนไหม เพื่อเป็นของฝากของที่ระลึก และร่วมรับประทานอาหารพื้นถิ่นที่สืบทอดต่อกันมากับชาวบ้าน

 ข้อมูลการติดต่อ

บ้านสนวนใน  หมู่ที่ 3 ต.สนวน  อ.ห้วยราช จ.บุรีรัมย์

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอห้วยราช โทรศัพท์   0 4465 8019

You may also like...