ไหว้หัวใจพระนอน จ.สมุทรปราการ

ไหว้พระ ชมเมือง ที่ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ นมัสการพระพุทธรูปปางไสยาสน์ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย สามารถเดินเข้าไปในองค์พระ เพื่อปิดทองหัวใจพระนอน หนึ่งเดียวในประเทศไทย แวะเที่ยว ศูนย์วัฒนธรรม (ม.หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ) ชมวิถีชีวิตชาวจีนยุคแรกของสยาม

วัดบางพลีใหญ่กลาง อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ
มีชื่อเสียงโด่งดัง จนคนทั่วไปต่างเรียกขานวัดนี้ว่า “วัดพระนอนใหญ่” เนื่องจากมีพระพุทธรูปปางไสยาสน์องค์ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย

สมเด็จพระศากยมุณีศรีสุเมธบพิตร
ประดิษฐานอยู่ภายในวิหารใหญ่ เป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวบางพลี มาตั้งแต่ปี พ.ศ.2367 จนถึงปัจจุบัน

องค์พระนอนมีความยาวถึง 53 เมตร สามารถเดินเข้าไปภายในองค์พระนอน ซึ่งมีความสูงถึง 4 ชั้น

ชั้นแรกเป็นห้องปฏิบัติกรรมฐาน ชั้น 2-3 เป็นโถงกว้างสำหรับนั่งสมาธิ

ตามเสาและผนังรอบด้าน มีภาพวาดแสดงเรื่องราวพุทธประวัติ

พระอริยสงฆ์ นรก สวรรค์ รวมถึงพระมหากษัตริย์ไทย

ชั้นบนสุด (ชั้น 4) อันเป็นชั้นไฮไลต์ บรรจุหัวใจพระนอน ปิดทองเหลืองอร่าม จากแรงศรัทธาของสาธุชนที่มากราบไหว้

“หัวใจพระนอน”
บรรจุเพชรนิล จินดา น้ำพันจันทร์ และทองคำ สื่อถึงความแข็งแกร่งและศักดิ์สิทธิ์ เมื่อประชาชนมาปิดทองที่หัวใจพระนอน จะเปรียบเสมือน ได้ปิดทองหัวใจพระพุทธเจ้า

เครื่องไหว้บูชาหัวใจพระนอน

หมายเหตุ: การเข้าชมภายในองค์พระนอน มีค่าเข้าชม และเปิดเวลา 09.00-15.00 น.

บริเวณวัดสงบ ร่มรื่น ด้วยสระน้ำขนาดใหญ่ เป็นที่ตั้งของ “ศาลาอรรถโกวิทวุฒิกุล” ทรงจัตุรมุข สำหรับพักผ่อน ให้อาหารปลา

ติดต่อสอบถาม
วัดบางพลีใหญ่กลาง
บ้านคลองสำโรงฝั่งเหนือ ต.บางพลีใหญ่ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ
www.watbangphliyaiklang.org

เที่ยวชมอีกหนึ่งสถานที่น่าสนใจ ในการศึกษาประวัติศาสตร์ ชาวจีนยุคแรก ที่อพยพเข้ามาตั้งถิ่นฐาน ในประเทศไทย

ที่ ศูนย์วัฒนธรรม (มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ)
อยู่ภายใน ม.หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ถ.บางนา-ตราด อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ

มีรูปปั้น “ดร.อุเทน เตชะไพบูลย์”  ผู้ก่อตั้งมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ตั้งอยู่ด้านหน้าศูนย์วัฒนธรรม

เปิดประตูพิพิธภัณฑ์เรียนรู้ความสัมพันธ์ไทย-จีน

ชมนิทรรศการภาพถ่าย

โมเดลจำลองวิถีชีวิตจีนสยาม

เครื่องมือ เครื่องใช้ ของชาวจีนยุคแรก อาทิ กี่กระตุกจำลอง และภาพการทำสวนผัก

ร้านขายยา

“รถสามล้อถีบ” ที่ได้รับบริจาค จากชาวบ้านสมุทรปราการ

เรือสำเภาสามใบ

การผสมผสานศิลปกรรมไทย-จีน

ชมนิทรรศการ “1 ศตวรรษความดี 100 ปี มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง”

หอประวัติ “ดร.อุเทน เตชะไพบูลย์”

บอกเล่าประวัติชีวิต ความสามารถ ผลงาน และความสำเร็จในด้านต่างๆ ของ ดร.อุเทน เตชะไพบูลย์

รวบรวมเรื่องราว ตลอดจนสิ่งของส่วนตัวของ ดร.อุเทน และตระกูลเตชะไพบูลย์ ไว้อย่างสมบูรณ์ที่สุด

ชมการแสดงหุ่นคน
เป็นการแสดงร่วมสมัยที่น่าสนใจ สวยงามแปลกตา ด้วยลีลาการเชิดคน แทนหุ่นกระบอก

ลีลาท่าทางของผู้แสดง ได้นำเอาเหตุการณ์ต่างๆ ในวรรณกรรม และวรรณคดี ตลอดจนวิถีชีวิตของสังคมไทย มาดัดแปลง แต่งเติม ให้เป็นบทแสดง

ชมการแสดงหุ่นกระบอก และตัวหุ่นที่สะสมไว้

หมายเหตุ: การแสดงเชิดหุ่น ไม่ได้มีทุกวัน สามารถติดต่อให้แสดงได้ กรณีเข้าชมเป็นหมู่คณะ

เปิดให้เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30-16.30 น.
(เยี่ยมชมเป็นหมู่คณะ กรุณาแจ้งล่วงหน้า 2 วัน)ติดต่อสอบถาม
ศูนย์วัฒนธรรม (มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ)
โทร. 065-423-6691, 02-312-6300 ต่อ 1140
http://cul.hcu.ac.th/

You may also like...