งาน “มหัศจรรย์ผ้าไทย เทิดไท้องค์ราชินี” จ.เชียงใหม่

ททท. จัดงาน “มหัศจรรย์ผ้าไทย เทิดไท้องค์ราชินี” ชมความสวยงาม มหัศจรรย์ของผ้าไทย วันที่ 19-20 สิงหาคม 2560 ณ หอคำหลวง อุทยานหลวงราชพฤกษ์ การแสดงแฟชั่นโชว์จากดีไซเนอร์ชั้นนำ นิทรรศการผ้าไทย เส้นทางท่องเที่ยวผ้าไทย เลือกซื้อผ้าไทยจากผู้ผลิตโดยตรง

งานมหัศจรรย์ผ้าไทย เทิดไท้องค์ราชินี (The Magic of Thai Fabric) จัดขึ้นระหว่างวันที่ 19-20 สิงหาคม 2560 ณ หอคำหลวง อุทยานหลวงราชพฤกษ์ จ.เชียงใหม่

เพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ที่ทรงส่งเสริมและอนุรักษ์ผ้าไทย ให้เป็นที่ประจักษ์และนิยมไปทั่วโลก

งานจัดขึ้นในเดือนสิงหาคม ซึ่งเป็นเดือนที่ ททท. ให้ความสำคัญกับนักท่องเที่ยวกลุ่มสตรี เนื่องจาก เป็นเดือนพระราชสมภพ ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ

สัมผัสความสวยงาม และความมหัศจรรย์ของผ้าไทย ของการแสดงแฟชั่นโชว์ จาก 5 ดีไซเนอร์ชั้นนำ (เฉพาะวันที่ 19 สิงหาคม ตั้งแต่เวลา 19.00 น.)

พิธีกรกล่าวต้อนรับเข้าสู่งานมหัศจรรย์ผ้าไทย เทิดไท้องค์ราชินี

วงดนตรีขับกล่อมบริเวณทางเข้าชมงาน

ซุ้มอาหารและเครื่องดื่ม ต้อนรับผู้เข้าร่วมงาน เป็นอาหารพื้นเมืองแบบฟิวชั่น

มุมต้อนร้บ และรับประทานอาหาร ก่อนเข้าชมแฟชั่นโชว์ บริเวณด้านหน้าหอคำหลวง

ชมการแสดงเปิดงาน สุดอลังการ

นายปวิณ ชำนะประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวต้อนรับและเปิดงาน

ร่วมด้วย นายยุทธศักดิ์ สุภสร ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

ชมการแสดงแฟชั่นโชว์ชุดผ้าไทย จากดีไซเนอร์ชั้นนำ อาทิ

Theatre โดย ศิริชัย ทหรานนท์ : ผ้าทอลาวครั่ง จ.สุพรรณบุรี

ผ้าทอลาวครั่ง จ.สุพรรณบุรี เป็นผ้าที่มีสีสัน มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว เป็นเชิงผ้าถุง ยาวเมตรกว่าๆ กว้างประมาณ 40 เซนติเมตร ต้องใช้ผ้าอื่นเข้ามาผสม ถือเป็นอีกหนึ่งความท้าทายในการใช้ผ้าไทยออกแบบชุด

Vatanika โดย วทานิกา ปัทมสิงห์ ณ อยุธยา : ผ้าทอมือหนองบัวแดง จ.ชัยภูมิ

ผ้าทอมือหนองบัวแดง จ.ชัยภูมิ

 

Anchavika โดย อัญชลี วิกสิตนาคกุล : ผ้าทอนาหมื่นศรี จ.ตรัง

ผ้าทอนาหมื่นศรี จ.ตรัง มีลวดลายละเอียดสวยงาม มีการดีไซน์ให้ผ้าไทย ให้กลายเป็นชุดที่ล้ำสมัย แบบ Anchavika

Disaya โดย ดิษยา สรไกรกิตติกูล : ผ้าทอสันกำแพง จ.เชียงใหม่

ผ้าทอสันกำแพง จ.เชียงใหม่ เป็นผ้าลายทาง มีสีสันสดใส นำมามิกซ์แอนด์แมตช์ ให้เข้ากับสไตล์ผู้หญิงๆ ในแบบ Disaya

 

Kanapot โดย คณาพจน์ อุ่นศร : ผ้าย้อมคราม จ.สกลนคร

ผ้าย้อมคราม จ.สกลนคร

สีที่ใช้ย้อมผ้ามาจากธรรมชาติ มีลวดลาย กรรมวิธีการผลิตที่น่าสนใจ จึงมีการนำผ้าย้อมครามมาออกแบบเป็นสตรีทแวร์ ในแบบ Kanapot

ได้รับเกียรติจากนางแบบชั้นนำของเมืองไทย มาเดินโชว์ความงามของผ้าไทย ในสไตล์เก๋ไก๋

โดย เขมนิจ จามิกรณ์, รวีวรรณ บุญประชุม, มารีญา พูลเลิศลาภ, ณัฐธยาน์ บุญชมไพศาล และ ภัทรเดช สงวนความดี

ร่วมด้วยดีไซเนอร์รุ่นใหม่จาก 5 สถาบันการศึกษา ได้แก่

 

มหาวิทยาลัยกรุงเทพ : ผ้ากาบบัว จ.อุบลราชธานี

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ : ผ้าไหมบ้านครัว กรุงเทพมหานคร

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สงขลา : ผ้าไหมชุมพรเขาทะลุ จ.ชุมพร

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม: ผ้าขิด จ.มหาสารคาม

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ : ผ้าจกแม่แจ่ม จ.เชียงใหม่

“ชมนิทรรศการแสดงผ้าไทย” จากทุกภูมิภาคของประเทศไทย

แขกผู้มีเกียรติ และผู้ร่วมงาน ต่างแต่งชุดผ้าไทยอย่างสวยงามในงานนี้

“นิทรรศการแหล่งท่องเที่ยวเส้นทางผ้าไทย” จัดแสดงข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวหมู่บ้านผ้าไทย 

เป็นการส่งเสริม และกระตุ้นให้เกิดการเดินทางไปท่องเที่ยว สัมผัสวิถีชุมชน ในแหล่งผลิตผ้าไทยในทั่วทุกภูมิภาค

เลือกซื้อผ้าไทยจากชุมชนผู้ผลิตโดยตรง  (มีทั้งในวันที่ 19 และ 20 สิงหาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป) งานนี้เข้าชมฟรี

ชูคุณค่า “ผ้าไทย” ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม“มหัศจรรย์ผ้าไทย เทิดไท้องค์ราชินี” ส่งเสริมอนุรักษ์ผ้าไทย สืบสาน…งานของแม่

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 1672 เบอร์เดียวเที่ยวทั่วไทย www.tourismthailand.org/thaifest

#thailandfestivalexperience  #thaifest  #thailandfestival  #amazingthailand

You may also like...